【VBA】年月日の取得と表示

Excel,VBA

VBAで年月日を取得する方法と表示する方法です。

記載内容 ①現在年月日をYYYY/MM/DD形式で表示する方法
②翌日と昨日を表示する方法
③先月末、今月末、翌月末を表示する方法
④その他、年月日の表示形式を指定する方法

①現在年月日をYYYY/MM/DD形式で表示する

DateSerial関数 の引数に Now関数 を指定して表示します。

Sub YMDNow1()

  Dim YMD

  YMD = DateSerial(Year(Now), Month(Now), Day(Now))
  MsgBox YMD

End Sub

【実行結果】

2020/07/12

②翌日と昨日を表示する

現在年月日の加算と減算で明日と昨日の年月日を表示します。

Sub YMDNow2()

  Dim YMD

  YMD = DateSerial(Year(Now), Month(Now), Day(Now) + 1)
  MsgBox YMD

  YMD = DateSerial(Year(Now), Month(Now), Day(Now) - 1)
  MsgBox YMD

End Sub

【実行結果】

2020/07/13
2020/07/11

③先月末、今月末、翌月末を表示する

年月日の日に0を指定することで、月末を表示します。

Sub YMDNow3()

  Dim YMD

  YMD = DateSerial(Year(Now), Month(Now), 0)
  MsgBox YMD

  YMD = DateSerial(Year(Now), Month(Now) + 1, 0)
  MsgBox YMD

  YMD = DateSerial(Year(Now), Month(Now) + 2, 0)
  MsgBox YMD

End Sub

【実行結果】

2020/06/30
2020/07/31
2020/08/31

④年月日の表示形式を指定する

年月日のフォーマット例です。

Sub FormatYMD()

  Dim YMD

  YMD = Format(Date, "yyyymmdd")
  MsgBox YMD

  YMD = Format(Date, "yyyy/mm/dd")
  MsgBox YMD

  YMD = Format(Date, "yyyy年mm月dd日")
  MsgBox YMD

End Sub

【実行結果】

20200712
2020/07/12
2020年07月12日

参考書

Excel,VBA

Posted by junichi